Regnskab 2019

Regnskab Budget 2019 Faxe Cykelmotion
konto nr Indtægter beløb Indtægter beløb kommentar
d. 1.1.19.-30.6.19 1.1.19 -31.12-19
Medlemskontingent år 2019 +4. medl. 2020 kr. 2.000,00 kr. 2.400,00 Medlemskontingent      19 medlemmer kr. 1.900 kr. 100,- pr. medlem
Sponsorering kr. 11.250,00 kr. 11.250,00 Sponsorering kr. 11.250 Cykeltrøjer 2019
Tilskud kommune kaptajn kursus kr. 1.969,00 kr. 1.969,00
kr. 0,00
kr. 0,00 kr. 0
kr. 0,00 kr. 0
kr. 0,00 kr. 0
kr. 0,00 kr. 0
Udviklings tilskud kommune kaptajn kursus kr. 1.476 Beløb indsættet når vi har været på kursus
Indtægter cykeltrøje salg kr. 5.200,00 kr. 6.600,00 Indtægter cykeltrøje salg kr. 5.400 Salg af 27. stk cykeltrøjer kr. 200,-*
Frivillig sponsorering kr. 2.000,00 kr. 2.000,00 Diverse sponsorering kr. 2.000 Frivillige sponsorater
Overført sidste år kr. 3.472,73 kr. 3.472,73 Overført sidste år 2018 kr. 3.473 Se regnskab
Indtægter I alt sammentælling kr. 25.891,73 kr. 27.691,73 Indtægter I alt sammentælling kr. 25.499
Udgifter Udgifter
Gebyr Nordea kr. 3,00 kr. 303,00 Gebyr Nordea bank kr. 300
Diverse markedsføring kr. 328,00 kr. 328,00 Diverse markedsføring. kr. 1.300 Markedsføring bestemt af bestyrelse
DGI medlemskab pr. medlem 15. kr. årligt kr. 0,00 kr. 285,00 DGI medlemskab pr. medlem 15. kr. årligt kr. 285 kr. 15,- pr. medlem
kr. 0,00 kr. 0,00
Generalforsamling udgifter drikkelse/diverse kr. 768,35 kr. 768,35 Generalforsamling udgifter drikkelse/diverse kr. 1.000 anslået
Kaptajkursus DGI kr. 1.790,00 kr. 1.790,00 Kaptajn kursus DGI  3. mand kr. 895,- kr. 2.685 Mulig kun to medlemmer afsted første gang
Forsikring kr. 0,00 kr. 0,00 Forsikring kr. 0
Porto Gebyr kr. 0,00 kr. 0,00 Porto Gebyr
Website Faxe Cykelmotion Uno Euro u/ host kr. 0,00 kr. 274,53 Website Faxe Cykelmotion kr. 284 Anslået, mulig lille stigning
Facebook Bosting kr. 0,00 kr. 0,00 hosting og betaling drift
 Køb  SJEB/Rønnede cykeltrøjer kr. 0,00 kr. 17.947,50
 Retur for meget udb. Tilskud kommune kr. 0,00 kr. 984,50 Cykel trøjer køb fra SJEB, betales ca. d. 1.4.19 kr. 14.584 Faktura betales når cykeltrøjer bliver leveret
kr. 0,00 kr. 0,00
kr. 0,00 kr. 0,00
kr. 0,00 kr. 0,00
160 Udgifter Ialt kr. 2.889,35 kr. 22.680,88 Udgifter I alt kr. 20.438
165 Årets Resultat kr. 23.002,38 kr. 5.010,85 Overskud kr. 5.061 Overskuddet afhænger af salget af
cykel trøjer.
168
169 Overført til næste år kr. 23.002,38 kr. 5.010,85
170 Disponering I alt kr. 23.002,38 kr. 5.010,85 *rettelse 1 stk cykeltrøje
Aktiver
175  Cykel Trøjer overskud 6 stk a kr. 200,- kr. 0,00 kr. 1.200,00
176 kr. 0,00 kr. 0,00
190 kr. 0,00 kr. 0,00
112 kr. 0,00 kr. 0,00
kr. 0,00 kr. 0,00
110 kr. 0,00 kr. 0,00
180 Aktiver I alt kr. 0,00 kr. 0,00
Passiver
Egenkapital
185 kr. 0,00 kr. 0,00
186 Årets resultat kr. 23.002,38 kr. 5.010,85
188 Egenkapital I alt kr. 23.002,38 kr. 5.010,85
Regnskabet er gennemgået, kasse og bankkonti afstemt.
Bilag gennemgået
Bemærkninger:  Ingen
Godkendt:
Kasserer:                                                     Formand:
Bilagskontrollant