Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen Faxe Cykel motion

Adresse: Rollo salen, Rådhusvej 4, 4640 Faxe d. 6. februar 2020 kl. 18.30 – kl. 20.00.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Valg af revisor.
 5. Beretning af klubbens udvikling i 2019.
 6. Fremlæggelse af regnskab og budget 2020.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlem: (Valg lige år) Brian Ginnerskov Bergstrøm fratrådte af bestyrelsen sidste år og Rune Skytte overtog posten til generalforsamling 2019, Rune Skytte ønsker at fortsætte.
 9. Valg af kasserer: (Valg lige år) Tina Brandt Hartmann ønsker at fratræde som kasserer.
 10. Valg af to suppleanter: (1. år.) Kell Kjær og Henning Swierkosz ønsker at fortsætte.
 11. Fastsættelse af kontingent.
 12. Aktiviteter i 2020

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. januar