Generalforsamling 2021

Generalforsamling onsdag d. 2.11.22. kl. 19.00
Faxe Cykelmotion


Dagsorden for generalforsamling 2021
Rolloteket i Faxe onsdag d. 2.11. kl. 19.00
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Rune Skytte
 2. Valg af referent.
  Linda Rivière
 3. Valg af stemmetællere.
  Jørgen Wolfsberg Nielsen
 4. Beretning af klubbens udvikling i 2021 og 2022
  Formandens beretning med året der er gået (2021) det er en beretning der bærer præg af, at
  det er sidste års beretning og der er gået endnu en cykel sæson:
  Generalforsamlingen skulle have været afholdt i februar 2022 men grundet Corona og sygdom,
  blev denne udsat til i dag.
  Cykel sæsonen på racercykel kom sent i gang første uge i april og der har været cykling hver
  onsdag aften fra Fit og Sund Faxe.
  En aktivitetskalender med forskellig deltagelse i cykelløb og ture arrangeret af Faxe cykelmotion
  blev det til over året.
  Der kom enkelte nye aktive medlemmer af klubben
  Hvem cykler længst… (ny konkurrence)
  Cykelsæsonen startede med intern konkurrence.
  i Strava gruppen Faxe Cykelmotion, om hvem der kunne cykle længst fra den 7. april til den 23.
  oktober 2021
  Årets vinder modtog en gavekurv fra Rema 1000 i Rønnede til en samlet værdi af 1000kr.
  Årets vinder var Johnny Dahl (denne kurv blev overrakt sidste år til generalforsamlingen da
  generalforsamlingen var fremskudt grundet Corona
  Fra januar 2023 bliver det igen generalforsamling for det år der lige er gået
 5. Fremlæggelse af regnskab og budget.
  Regnskabet gennemgået og der er efter årets afslutning et indestående på kr. 17.384,32
 6. Valg af revisor.
  Henning Swierkosz er genvalgt uden tilstedeværelse
 7. Behandling af indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag
 8. Valg af Formand: Kim Pedersen genopstiller. Kasserer og Næstformand på valg i lige år.
  Kim valgt til formand
 9. Valg af to suppleanter.
  Johnny Dahl og Henning Swierkosz
 10. Fastsættelse af kontingent.
  200 kr.
 11. Eventuelt.
  Aktivitetskalender for året 2023 gennemgås og medsendes til næste generalforsamling som er
  fastsat til den 11 januar 2023
  Det blev drøftet hvorvidt det er påkrævet at have en bilags kontrollant – Linda skulle undersøge
  dette og til efterretning fremgår det ikke af klubbens vedtægter at der skal være en.
  Bilag forefindes i forbindelse med budgettet og kan ses ved generalforsamling.