Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen Faxe Cykel motion

Adresse: Rollo salen, Rådhusvej 4, 4640 Faxe d. 21. februar 2019 kl. 18.30

 

Dagsorden:

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Beretning af klubbens udvikling i 2018 og aktiviteter i 2019
 5. Fremlæggelse af regnskab og budget.
 6. Valg af revisor
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af Formand: Kim Bjørn Pedersen genopstiller (valg i ulige år). Valg af bestyrelsesmedlem: Brian Ginnerskov Bergstrøm fratræder af bestyrelsen. (Brian har ikke ønsket at være en del af bestyrelsen siden maj måned.)
 1. Valg af to suppleanter
 2. Fastsættelse af kontingent.
 3. Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. februar