Regnskab 2018

 Se nedenstående
Faxe Cykelmotion
Regnskab
konto nr Indtægter beløb
d. 1.1.18.-30.6.18 1.1.18 -31.12-18
Medlemskontingent kr. 1.800,00 kr. 1.900,00
Sponsorering kr. 2.500,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00
Diverse kr. 0,00 kr. 0,00
Indtægter I alt sammentælling kr. 1.800,00 kr. 4.400,00
Udgifter
DGI medlemskab pr. medlem 15. kr. årligt kr. 0,00 kr. 0,00
kr. 0,00 kr. 0,00
kr. 0,00 kr. 0,00
kr. 0,00 kr. 0,00
Forsikring kr. 0,00 kr. 0,00
Porto Gebyr kr. 0,00 kr. 0,00
Website Faxe Cykelmotion Uno Euro u/ host kr. 111,60 kr. 385,75
Facebook Bosting 22.3.18. og 21.3.18. kr. 241,52 kr. 241,52
Bank gebyr kr. 0,00 kr. 300,00
kr. 0,00 kr. 0,00
kr. 0,00 kr. 0,00
kr. 0,00 kr. 0,00
kr. 0,00 kr. 0,00
160 Udgifter I alt kr. 353,12 kr. 927,27
165 Årets Resultat kr. 1.446,88 kr. 3.472,73
168
169 Overført til næste år kr. 1.446,88      kr. 3472,73
170 Disponering I alt kr. 1.446,88      kr. 3472,73
Aktiver
175 kr. 0,00 kr. 0,00
176 kr. 0,00 kr. 0,00
190 kr. 0,00 kr. 0,00
112 kr. 0,00 kr. 0,00
kr. 0,00 kr. 0,00
110 kr. 0,00 kr. 0,00
180 Aktiver I alt kr. 0,00 kr. 0,00
Passiver
Egenkapital
185 Overført fra tidligere år kr. 0,00 kr. 0,00
186 Årets resultat kr. 1.446,88       kr. 3472,73
188 Egenkapital I alt kr. 1.446,88       kr. 3472,73
Regnskabet er gennemgået, kasse og bankkonti afstemt.
Bilag gennemgået
Bemærkninger:  Ingen
Godkendt:
Kasserer:                                                     Formand:
Bilagskontrollant