Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 Faxe Cykelmotion

Rolloteket onsdag i Faxe d. 28.02.24. kl. 19.00 Referat af generalforsamling 2024

1. Valg af dirigent. Jørgen Nielsen

2. Valg af referent. Linda Rivière

3. Valg af stemmetællere. Jens Brogaard

4. Formandens beretning og klubbens udvikling Indleder med ”frit fra Facebook” Beretter aktiviteter fra året 2023 der er gået med mange gode aktiviteter , træningsture og samvær – vedlagt formandens beretning. 5. Fremlæggelse af regnskab og budget. Linda Fremlægger kort regnskabet – dette vedlægges

6. *Behandling af indkomne forslag. Kim foreslår at klubben deltager i forårs løbet den 21 april i Næstved Tina foreslår at Faxe Cykelmotions “konkurrence” i 2024 giver ✔️/ point til den person, der finder på træningsseancer/kommer med ideer/laver ruter…, både onsdag og søndag. Så det ikke bare handler om at cykle og møde op!

Faxe cykelmotion konkurrence kunne være nogen der arrangerer konkurrencer – måske en måde at rekruttere nye medlemmer Henrik har et punkt, at sikre at motionsklubben er for alle, det betyder, at træningsdagene skal være så alle kan deltage, for at sikre de meget øvede/hurtige får mest muligt ud af træningen kan der laves sløjfer hvor pulsen kommer op. Man følges og sikrer alle ud og alle hjem med fælles hjælp, sammen er vi stærkere Punkter tages til efterretning af bestyrelsen 7. Valg af kasserer lige år: Kasserer Linda Rivière og næstformand: Rune Skytte Begge ønsker genvalg og genvælges

8. Valg af to suppleanter. Jørgen Nielsen og Henning

9. Valg af revisor Johnny Dahl

10. Fastsættelse af kontingent. Forslag fra bestyrelse kr. 200,- årligt. Enighed om fastholdelse af dette så dette vedtages

11. Aktiviteter 2024 Gennemgået og revideret – lægges på web siden og printes til udlevering ved sæson start

11.1 Klubben betaler for nogle arrangementer – fastsættelse af dette – Forslag fra bestyrelsen kun Vallø Rundt Godkendt

12. Sikkerhed i trafikken – kodeks for Faxe cykelmotion til alle træningsture og løb Hver gang nævnes en af punkterne for kodeks når der køres i grupper og øve nævnte punkt på turen. Forslag om, at nye medlemmer får en mentor der sikrer intro til nyt medlem samt evt. sikrer en kontakt til medlemmet med opfordring til at komme til næste træning

13. Uddeling til årets vinder – Flest kørte kilometer i året 2023 og flest gange til træning. Henrik Mortensen med flest kørte kilometer 13.000 Tina Hartmann med 60 fremmødte gange til træning.

14.2 Næste års kriterier for at vinde konkurrencen om en kurv fra REMA1000 Rønnede. Skal det igen være flest kørte kilometer og flest fremmødte.

Eller eksempler på alternativer: Flest kørte kilometer på Strava (som 2024) alt inkl.. indendørs cykling Flest HM på Strava alt incl også indendørs cykling Flest kørte kilometer på landevejen eller flest HM på landevejen Der tages beslutning om, at der gives en kurv årligt til årets medlem som der stemmes om , årets medlem skal være en, der har gjort noget særligt for klubben og dens medlemmer – bestyrelsen finder en måde at sikre disse stemmer inden GF i februar.

15. Forslag fra bestyrelse: Pris for klubtøj – 100 kr. mere for bluse og 100 kr. mere for den langærmede. Det betyder 300 for jersey og 400 for den langærmede

16. El cykler i Faxe cykelmotion – hvad skal reglerne være Det besluttes, at cyklister på elcykel er velkomne, også nye medlemmer. Der opstilles kriterier for deltagelse på El cykel hvor elcyklisten ikke er dominerende

17. Facebook siden – privat eller offentligt – der har været en del spam. Siden har været privat i længere tid – det betyder, at når medlemmer laver opslag skal disse godkendes af en administrator – dem der er mest aktive på siden, kan være administrator. Bestyrelsen sikrer dette Det besluttes desuden, at Facebook opslag er beregnet til fælles arrangementer og arrangementer hvor flere medlemmer har deltaget, det viser at der er aktivitet i klubben. Der er drøftelse af, at der er mange der er ”medlemmer” i fb gruppen uden at være aktive medlemmer – der drøftes ikke om dette er ok, men der skal undersøges, om ikke medlemmer kan tilgå siden – det erfares at dette er muligt.

14. Eventuelt.