Referater/dagsorden

Møde i Fit&Sund d. 1.11.16. i Faxe.

Dagsorden:

 1. Spinning træning.
 2. Cykeltøj.
 3. Mulig cykel website, forslag om brug af “wecyclemore”.
 4. Indendørs træning.
 5. Aktiviteter: planlægning
 6. Holdopdelinger udendørs: Forslag: Veteraner, 21-25 km/t hold, 24-30 km/t hold.
 7. Skal vi stadig være ikke reg. forening. (Kim)
 8. Veteran cykling, hvordan er det blevet en succes (Kurt)
 9. Faxe Cykel motions Facebook gruppe lukkes ned for ikke reg. medlemmer 1.1.17, er det ok.
 10. Eventuelt.

Referat og action på dagsorden:

 1. Vi får at vide af Fit&Sund trænere, at vi skal være flere for at holdet fortsætter. Hvad skal vi gøre ? Action: Samtaler med ledelsen i Fit&Sund omkring ændring af tilmelding, gør at vi bliver flere på holdet og kan fortsætte resten af sæsonen. Efter opslag på Facebook og personlige henvendelser bliver vi en del flere, så vi er fra 10-15 personer pr. gang.
 2. Forespørgsel omkring cykeltøj fra Fit&Sund. Vi synes umiddelbart det kunne være interessant hvis det kan være samme farve som tidligere købte med bl.a. logo fra Key2fitness. Vi skal dog selv skaffe nogle sponsorer. Action: Vi skaffer 3. sponsorater fra lokale firmaer. Men da farven skal være lysegrøn, kan vi ikke blive enige om at klubben skal være med i projektet. Vi dropper det efter mange samtaler med Fit&Sund. Vi bliver enige om at fortsætte det gode samarbejde omkring udendørs og indendørs træning.
 3. Vi har fået henvendelse fra wecyclemore, et website hvor man kan aftale cykel træning, rundt omkring i landet, via en website, og på denne måde finde cykel kammerater og aftale tid og sted for cykling, spørgsmålet er om vi i FCM er interesseret i dette. Umiddelbart ikke, da vi er for få til at være med i et sådant projekt. Vi prøver i stedet at oprette en website. Action: Website er oprettet og opdateres jævnligt, og skulle være helt klar midt i marts måned, inden cykel sæsonen starter.
 4. Jimmy vil gerne stå for træning indendørs i centeret, hvilket der er interesse for. Action: Jimmy starter træningen op og der er en 2-4 til træning på aftalte dage igennem sæsonen.
 5.  Omkring aktiviteter og planlægning bliver der ikke aftalt noget konkret, da vi først skal se hvor mange vi bliver i sæsonen, og hvor højt aktivitets niveauet bliver. Action: Afventer tilslutning til cykel sæsonen. Vi har nu mulighed for at publicere aktiviteter på websitet.
 6. Vi bliver enige om at holdopdele i 21-25 og 24-29 km/t og Veteraner, selvfølgelig efter medlemmers egne ønsker. Action: Holdopdeling kan ses på Faxe Cykelmotions website.
 7. Vi bliver enige om at vi ikke skal være en registreret forening, og udskyder beslutningen til næste møde i november 2017. Action: Vi taler ud fra dette omkring at oprette os under foreninger Faxe Kommune , Faxe nyt og Faxe.nu, Bobleberg.dk m.m.. Tina sætter dette i gang og vi kan nu ses på forskellige website, sammen med øvrige foreninger i Faxe kommune. Veteranerne vil gerne stå for sig selv på forskellige website under navnet “Faxe Cykel Motion – Veteranerne.
 8. Kurt beskriver og fortæller omkring cykel ture og de gode oplevelser, de har haft og hvordan det er blevet markedsført.
 9. Der er ikke enighed omkring at lukke Facebook for ikke reg. medlemmer af klubben, da det har en reklame værdi at alle interesserede, kan se hvad der sker i klubben.
 10. Børne cancer arrangement med Rynkeby som vi har været medarrangør af de sidste to år, skulle vi i FCM stå alene for. Men da Michael Bo ikke var til stede, afventer vi det videre forløb. Action: Har ikke fået respons fra Michael Bo og afventer stadig om vi bliver kontaktet. Vi har igennem mødet samtaler omkring, om klubben skal hedde “Faxe Cykelmotion” eller “Faxe Cykel Motion”. Vi er ikke helt enige. Efter mødet har vi flere samtaler omkring dette. Vi mødes igen Tina, Kurt, Jess og Kim d. 8.11.16 i Fit&Sund. Vi bliver ikke helt enige omkring navne stave måde. Men dem med tilknytning til Faxe Cykelmotion hold 21-25 og 24-29 km/t hold, vælger Faxe Cykelmotion som det mest hensigtsmæssige som klubbens navn og stavemåde/orddeling. Da vi har heddet det fra starten, og at de omkring liggende klubber også har denne stave måde. Veteranerne vil gerne hedde “Faxe Cykel Motion Veteranerne”. Action: Det bliver iværksat, at vi bliver publiceret på forskellige websites, med andre foreninger med tilknytning til Faxe Kommune.

Mødet bliver afsluttet og vi er enige om at fortsætte med at gøre cykel motion populært i Faxe.

Møde i Fit&Sund d. 8.11.17. i Faxe.

Dagsorden:

 1. DGI medlems fordele og Frederik Blinkenbergs referat.
 2. Faxe Cykelmotion reg. som som Folke oplysende forening i kommunen.
 3. Hvilke fordele er der ved medlems skab af DGI og reg. som forening i kommunen.
 4. Hvad er ide grundlaget for klubben.
 5. Hvis registret forening; hvad skal kontigent pris være. (info: DGI 15 kr. pr. år pr. medlem og website ca. kr. 200,-. – Så med 10. medlemmer vil kr. 50,- i kontigent(sponsor) om året pr. medlem, være nok til at det løber driftmæssigt rundt i 2018.)
 6. Løbskalender i 2018, hvad skal vi deltage i ?
 7. Spinning vinter.
 8. MTB vinter.
 9. Racer cykel træning forår.
 10. Niveau opdeling fordele/ulemper.
 11. Vi  beslutter hvordan klubben fortsætter:                                                                                1.Set up med DGI og registrering som forening, i sæsonen 2018.                                                                                                                                                    2.Vi fortsætter på lavere niveau, og bl.a. websitet lukkes ned.                                                                                                                                                   3.Vi lukker for alle aktiviteter. (med få deltagere til mødet, gør vi det.)
 12. Hvis punkt 1. vedtages. Hvilke muligheder er der for sponsorater og klubtrøjer.
 13. Evt.

Referat dagsorden: (ikke helt i kronologisk rækkefølge) “BEMÆRK BÅDE REFERAT DGI OG KIM PEDERSEN REFERAT EFTER PUNKT DAGSORDEN.

Deltagere: Frederik Blinkenberg(DGI), Kim Pedersen, Jimmy Hartmann, Kurt I. Christensen, Bent Sørensen, Flemming Pedersen, Lars Mortensen, Kell Kjær, Brian Ginnerskov Bergstrøm, Jimmi Enevoldsen, Tina Brandt Hartmann.

 1. Frederik Blinkenberg fra DGI referat: Frederik fortæller om de mange fordele der er ved medlems skab af DGI, som hjælp i forbindelse med opstart af cykelklub, rejse forsikring, juridisk hjælp og en meget velfungerende website og løbende rådgivning og hjælp og støtte, uddannelse og kurser fx Kaptajn-kurset.                                                                                                                             Nedenunder er vedhæftet Frederiks referat og mulige næste skridt i fortsættelse af udviklingen af cykelklubben. Modtaget torsdag d. 9.11.17:
  Kære alle                                                                                                                                      Tak for et godt møde i går. Som lovet får I en opsamling. Jeg har vedhæftet tre filer og indsat flere links, som I kan bruge fremadrettet.Det overordnede formål med gårsdagens møde var at finde ud af, om der fortsat er tilslutning til at fortsætte Faxe Cykelmotion, og hvordan dette i givet fald skal foregå.Kim gennemgik klubbens historie og præsenterede mulige scenarier for, hvordan fremtiden kan se ud for Faxe Cykelmotion. Han lagde ikke skjul på, at hvis han fremadrettet skal bruge mange timer på arbejdet for klubben, vil han foretrække, at klubben stræber mod at blive godkendt som folkeoplysende forening. For at give jer en ide om, hvad det vil sige at være en folkeoplysende forening, forsøgte jeg efterfølgende at belyse emnet. Her fremhævede jeg, at én af fordelene ved at være en folkeoplysende forening er, at I kan få anvist lokaler af kommunen, hvor I som forening kan udøve jeres aktiviteter (idrætsligt såvel som socialt). Desuden har I som folkeoplysende forening mulighed for at opnå tilskud til medlemmer under 25 år. Jeg gennemgik også de krav, der er til en folkeoplysende forening. For flere detaljer, kan I se den vedhæftede fil ”Den folkeoplysende forening”. Desuden fremlagde jeg, hvad DGI Storstrømmen som organisation kan tilbyde jeres forening. Vi har som udgangspunkt en masse medlemsfordele så som, juridisk rådgivning, forsikringer, tilskud til kurser og uddannelser mm. Derudover har vi mulighed for at tilbyde jer konsulenthjælp – både ift. foreningsarbejde men ikke mindst ift. jeres idræt. I kan se meget mere om, hvad vi kan tilbyde cykelklubber på www.dgi.dk – gå ind under fanen cykling. Hvis I vil vide mere om vores produkter til foreningsudvikling, administration og lederkurser, kan I se mere her www.foreningsledelse.dk.I den efterfølgende diskussion, gav hovedparten af deltagerne på mødet udtryk for et ønske om, at Faxe Cykelmotion skal fortsætte. Og der blev nikket til forslaget om at blive en folkeoplysende forening.Desuden gav flere udtryk for, at Faxe Cykelmotion gerne vil have flere medlemmer i klubben. Der blev også udtrykt en forventning om, at den nye foreningsstruktur, samt samarbejdet med DGI, kan understøtte dette mål. Jeg tilkendegav, som opfølgning på dette, at jeg selv og Frank Høj, selvfølgelig vil gøre vores for, at I får realiseret denne ambition.Næste skridt Hvis I holder fast i ovenstående beslutning, er næste skridt, at I skal udarbejde foreningens vedtægter. Jeg har vedhæftet 2 skabeloner, I kan tage udgangspunkt i. På vores hjemmeside kan I også finde uddybende viden om, hvad hvert punkt i vedtægterne bør indeholde – se her. Når I har udarbejdet vedtægterne, er I velkommen til at sende dem til mig, så jeg kan læse dem igennem.Herunder er et link til Foreningsportalen i Faxe Kommune. Her er beskrevet, hvad man som ny forening i Faxe Kommune skal gøre. Det er også muligt at finde kontaktoplysninger til medarbejdere på Kultur- og fritidsområdet.http://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=10028&side=3&navid=13Det er min ambition at gøre overgangen fra selvorganiseret cykelklub til folkeoplysende forening så ”smertefri” som muligt for Faxe Cykelmotion. Så henvend jer endelig, hvis I har spørgsmål i løbet af processen.Jeg ser frem til det fremadrettede samarbejde.

  Venlig hilsen

  Frederik Andreas Arberg Blinkenberg

  Foreningskonsulent

  DGI Storstrømmen │ Evensølundvej 5, 2.sal │ 4720 Præstø

  Direkte 79 40 48 70 │ Mobil 30 68 68 64

  frederik.blinkenberg@dgi.dkwww.dgi.dk/storstroemmenwww.facebook.com/dgistorstroemmen

 2. DGI vil være behjælpelig i forhold til udfyldelse af formular, ansøgnings processen etc.
 3. Klubben står stærkere qua der kan trækkes på kvalificeret knowhow både i forhold til ansøgnings processen, generalforsamlingen, markedsføringen og hjælpen i tvivls spørgsmål.
 4. Ide grundlag: Faxe Cykelmotion har til formål at samle cykelmotionister i Faxe området. Så vi sammen kan vedligeholde og forbedre konditionen. Vi opfordrer alle der har interesse for cykling og cykelsport til at slutte op om klubben.
 5. Punkt 5. blev vedtaget uden afstemning og Frederik Blinkenberg forespørger kommunen om det kan lade sig gøre med så lavt et beløb, som kr. 50,- pr. medlem om året.
 6. Foreløbige løbs kalender blev vist og der blev ikke vedtaget nogen endelig løbs kalender, men medlemmerne har stadig mulighed for at byde ind. Snakken gik på lokale cykelløb, og flere meldte sig hvis der er brug for hjælp på løbs dage/event. Motionsløb i Faxe, er foreløbig planlagt Riviera cykelløbet og Hjerterytternes løb til fordel for Hjerteforeningen.
 7. Spinning er i fastsatte rammer og var ikke til yderligere debat. Der var tilfredshed med kontigent nedsættelsen for FCM medlemmer.
 8. MTB som er ny startet i FCM blev debateret, og der er stor tilfredshed med, at vi kan cykle med MTB rytterne, der mødes ved Sibirien i Faxe Ldp.
 9. Der blev ikke besluttet noget, men der arbejdes henimod, at det skal være en tidligere tid end kl.19.00. Alle medlemmer i Faxe cykel motion skal være “ambassadører” for klubben og prøve at hverve nye medlemmer til den nye sæson. Vi skal i forhold til tidligere sæsoner prøve at planlægge bedre “hvad skal der ske og hvor skal der køres hen. Hvem tager styringen !. Altså ikke bare cykle derud -af. En skal tage teten. Kell foreslog at alle skal med ud- og alle med hjem. Men at man undervejs kunne lave interval, bakkespurter, opdele holdet, kører sløjfer – Kell havde ideen fra Køge Cykel motion, hvor dette blev praktiseret – også med ungdoms holdene.
 10. Muligvis opdelt i mere “homogene” grupper.
 11. Klubben fortsætter med setup 1.: Set up er medlems skab DGI og registrering som folkeoplysende forening i sæsonen 2018.  Der arbejdes henimod generalforsamling primo i januar 2018. Så vedtægter skal være klar, og skal sendes primo december 2017 til Faxe kommune.
 12. Der er gode muligheder for sponsorater og den ny styregruppe/mulige bestyrelse vil arbejde for at klubben får/køber klub trøjer(tøj). -Underforstået opfattelse af samtale omkring bordet, og efterfølgende snak efter mødet. Dog er tøjet ikke det vigtigste, men at medlems tallet øges.
 13. Faxe Cykel motion veteraner ønsker ikke at deltage i det fortsatte samarbejde, da Kurt ikke mente at de kunne få glæde af fællesskabet omkring Faxe Cykelmotion og DGI medlems skab. Der er enighed om at der skal skrives ud personligt ud til hvert af de registrerede medlemmer på FB eller mail, med spørgsmålet “hvad skal der til for at DU vil møde op og cykle med Faxe Cykelmotion”.  Det blev besluttet at Brian Ginnerskov, Kell Kjær  og Kim Pedersen arbejder videre i den ny styregruppe, henimod at vi bliver en registreret forening. Der blev sagt tak for mødedeltagelsen.

Vedtægter for Faxe Cykelmotion

 • 1. Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Faxe Cykelmotion og dens hjemsted er i Faxe, Faxe Kommune.

Klubben er stiftet tirsdag d. 6. februar 2018

 • 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at tilbyde/udvikle

– en aktiv interesse og mulighed for at dyrke motions cykling i samvær med andre

– at udvikle medlemmerne til selvstændige og ansvarsfulde cykelryttere

– at tilbyde kvalitativ træning med formålet at forbedre medlemmernes

cykelfærdigheder og sundhed

– at skabe et levende miljø, hvor alle medlemmer føler sig velkomne uanset om man er nybegynder eller

erfaren motionist

 • 3. Medlemmer

Som medlem af klubben kan alle optages, der kan tilslutte sig klubben vedtægter og formål.

Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen

opnås, når kontingent er betalt.

Klubben er medlem af DGI og så længe medlemskab opretholdes er landdelsforeningens vedtægter

gældende.

 • 4. Klubbens bestyrelse
 • Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben

Bestyrelsen består af fem medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 • Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, hvor den siddende formand og 2

bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal og den siddende næstformand og den siddende

kasserer vælges i lige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv årligt, umiddelbart efter en valghandling og efter behov i tilfælde af

formand, næstformand eller kasserer stopper i utide.

1-2 suppleanter vælges for et år af gangen.

 • Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen træffere sine beslutninger ved simpelt flertal. Opnås ikke flertal er det formandens

.

 • Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.
 • Bestyrelsen holder møde når formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer

finder det fornødent.

 • Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel.
 • 5. Tegning af klubben

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. I tilfælde af den enes frafald, indtræder et andet

bestyrelsesmedlem på dennes plads.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 • 6. Kontingent

Til klubbens drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige ordinære

generalforsamling.

 • 7. Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab med kommende års

budget, skal være tilgængelig for medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Klubbens midler opbevares på klubbens bankkonto.

 • 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen, er klubbens højeste myndighed, og afholdes hvert år inden udgangen af februar.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i

hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte).

Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de fremmødte

stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.

 • 9. Den ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Aflæggelse af beretning.
 • Forelæggelse af regnskab samt budget.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelse i henhold til § 4) valg af 1-2 suppleanter.
 • Valg af 1 revisorer.
 • Eventuelt.
 • 10. Ekstraordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller

når mindst 1/4 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

 • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget,

og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 • 11. Stemmeret

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmerne træffer beslutning ved

simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til

vedtægtsændringer eller opløsning af klubben.

 • 12. Udmeldelse
 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem

til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

 1. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke

kendelsen på førstkommende generalforsamling.

F.eks. et medlem har handlet i strid med klubbens formålsparagraf

 

 • 13. Opløsning

Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer

herfor. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Faxe kommune.

Således vedtaget d. 6. februar 2018.

 

Dirigent Bestyrelsen

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Faxe Cykelmotion.

Deltagere Brian G. Bergstrøm, Tina Brandt Hartmann, Kim Bjørn Pedersen

Rolloteket, Faxe Bibliotek d. 14.3.18. kl. 16.30

Dagsorden

 1. Hvor langt er vi nået vedr. ansøgning forening, kommune registrering, Nem ID, Bank.
 1. Vedtægter gennemgang.
 1. Registrering af medlemmer og opkrævning af kontigent.
 1. Hvem er målgruppen/grupper henvender vi os til jvf. Mail Fredrik Blinkenberg.
 1. Hvad er planen for træningen og organiseringen de første klub samlings dage. Hvad skal der ske første trænings aften.
 1. Markedsføring af klubben.
 1. Konstituering af bestyrelsesmedlemmer.
 1. . Eventuelt

Referat/Action:

 1. Vi har fået registrerings nr. og vi afventer modtagelse af Nem ID, kommunen bliver ansøgt om tilladelse til at vi bliver forening. KIM
 1. Vedtægter vedtages, dog omformuleres til 3. bestyrelsesmedlemmer i stedet for 5. BRIAN
 1. Medlems registrering foregår på google Faxe Cykelmotion G-mail, trykke ”Kontakt personer” og trykke ( + ) nederst i højre hjørne og der efter oprette: Navn, adresse, person nr. telefon og mail på hvert medlem. Tilgang til mail og medlems registrering TINA, BRIAN, KIM. Der bliver lavet en reklame folder hvor der bagerst kan udfyldes person data. BRIAN
 1. Målgruppen er alle der cykler. Dog vil der på klub dage om onsdagen og søndagen, hvor der cykles på landevej være mest hensigtsmæssig at cykle på racercykel eller crossracer eller anden lettere cykel. Dog vil der være undtagelser for dem der har konditionen til at følge en racercykel gruppe på ex. City cykler eller mountainbike.
 1. Der er klare aftaler om hvem der er ”tur lederen” på klubdage. D.v.s. at der er en person der er udvalgt til at bestemme turen på den pågældende dag. Der bliver holdt en kort intro møde, hvor der bliver fortalt om turens længde og destination og hastighed. Der vil i starten af sæsonen desuden blive annonceret på Facebook og website, hvem der er tur leder og hvor turen går hen. Ture skal være kendte lokale attraktioner som ex: Gisselfeldt, Lystrup Gods, Leestrup bakker, Feddet, P2 bakken(Susåens udspring), Bækkeskov, Præstø Fjord, Sparresholm etc. KIM
 1. Vi skriver artikel til Faxebugten, Faxe nu etc. TINA. Vi får reklame på Facebook med direct markedsførings funktionen BOOST. KIM. Plakat sættes op med opstarts dato. KIM
 1. Konstituering: Der blev enighed om at bestyrelsen skulle arbejde effektivt og med koret møder. Vi er enige om fælles strategi og aftaler der er lavet på bestyrelsesmøder. Medlems registrering og brugen information er åben og ”værktøjet” der bruges er G-mail og Kontakt person funktion i google administration. KIM

Formelt er Brian B. Ginnerskov, Næstformand, Tina Brandt Hartmann, Kasserer, Kim Bjørn Pedersen Formand. Suppleanter er: Henning Swierkosz og Kell Kjær.

Ansvarsområder der i øvrigt der blev debatteret var mtb og spinning. Vi lægger ”energien” i sommer racer cykel træningen, og vil gerne støtte op omkring dette, men der skal være medlems interesse,

 1. Vi vil i bestyrelsen gerne inddrage klubbens øvrige medlemmer omkring opgaver. Der blev debatteret omkring Facebook og websitet Faxe Cykelmotion. Hvordan skal indhold være opsat. Der blev enighed om at slette medlemmer fra Facebook og websitet der ikke er betalende medlem. Skal slettes. Dette vil ske når de første medlemmer er registreret og kontigent betalt. Den 1.5. er sidste betalings dato. – Udskudt i forhold til udmeldt stiftende generalforsamlingen, men da det er en langsommelig affære med oprettelse kommune og bank, er det mest hensigtsmæssigt at udskyde dato.

Emner der ikke blev debatteret var cykel trøjer og øvrige aktiviteter som cykelløb, dette er iværksat og præsenteret på stiftende generalforsamling, så disse tiltag fortsætter uændret.

Mødedeltagere Henning, Kell, Tina og Kim

Møde hos Henning, Lejertoftevej 13, 4660 St. Heddinge d. 20.11.18. kl. 19,30.

 1. Begynder cykling/Uddannelse af instruktører til DGI/Kaptajnkursus. Action: Ansøgning sendes omkring om vi kan få del i udviklingspuljen fra kommune. Sidst i januar år 2019 får Faxe Cykelmotion tilsagn om støtte kr. 1476,- 55 % af det samlede kursus der koster kr. 2685,-(kr. 895) for 3. personer. Henning vil gerne tage sig af nybegyndere. Trøjer sælges til kr. 200,-
 1. Cykel tøj. Vi beslutter at tage kontakt til SJEB Erhvervs beklædning hvor Brian tidligere har fået tilbud. Action: Vi henvender os og sidst i januar bestilles 33 stk cykeltrøjer hvor der skal være sponsoreret logo fra sponsorer, se årsbrev/julebrev i alt sponsorater for kr. 13750,-. Sponsorer får 1 stk. cyleltrøje u/b i alt 5. stk. Cykel bukser anbefaler til alle medlemmer at de skal være sorte. Så de matcher trøje.
 1. Mulige forbedringer af cykel website kalender/sponsor banner reklamer etc. Action: Undersøgt pris kr. 500,- – kr. 1000, Den ny bestyrelse beslutter efter Generalforsamling om der skal tages videre action med dette.
 1. Generalforsamling, hvad skal der ske. Action: Tina retter henvendelse til DGI og der er arrangeret foredrag omkring ”Go stil på landevejen.), der vil være der på aftenen d. 21.2.19. Bestyrelsen gåtr videre med videre med timingen omkring afholdelse generalforsamlingen.
 1. Action: i 2019 skal cykelture være for alle og stadig onsdag kl. 18.00. Vi beslutter os for vi starter d. 3.4.19.
 1. Faxe Cykel motions Facebook gruppe lukkes ned for ikke reg. Medlemmer. Action: Vi har besluttet at det skal være den 1.7.19. gruppen ophører med at være offentlig. Booste budskab omkring cykel klubben på Facebook, bliver desuden berørt på opfølgnings møde. – afventer til efter Generalforsamling.
 1. Beløb på kontingent: Action: Vi beslutter foreløbig kr. 100, men det kommer an på dagsorden under punkt 10. – Fastsættelse af kontingent. Så beløb skal ses som et forslag fra bestyrelse.
 1. Julebrev/årsbrev 2018. Action sendes ud på Facebook/website og direct (BCC) mail til medlemmer.
 1. Brochure/plakater. Vi arbejder videre med brochure/pjece: Action: Det skal se ordentligt ud, vi har fået tilbud fra DGI marketing. Vi går videre med det til efter generalforsamling d. 21.2.19 hvor bestyrelse må træffe beslutning.
 1. Eventuelt: Aftaler at gå videre punkterne. Action: Der har været opfølgningsmøde i Fit&Sund d. 16.12.18. og d. 27.1.19. hvor ovenstående action punkter er debatteret og iværksat eller udskudt til senere.

Mødedeltagere: Tina, Kim, Rune, Henning Fit&Sund d. 22.5.19.

Uformelt møde uden dagsorden.

På mødet blev der talt om:

1. Frem møde i denne sæson. Der var enighed om at det var et fint  fremmøde i forhold til vores forventninger.

2. Trænings ruter: Vi fortsætter sæsonen med, at interesserede kan lægge ruter op med digitalt kort, eller blot skrive hvor turen går hen. En gang om måneden er der interval træning. Vi bestræber os på i forhold til de ruter der er cyklet igennem sæsonen, at bruge disse i sæsonen 2020. De fleste tidligere cyklede ruter kan hentes på websitet Ridewithgps. Bestyrelsen vil i samråd med interesserede finde ruter der passer bedst, i forhold til længde og terræn. Tidligere har vi talt om 5-6 ruter.

Action: Vi taler om på de næste bestyrelses møder, hvordan vi kan forbedre cykel ruter i 2020 sæsonen.

Træningsform: Stadig alle ud alle med hjem.  Hvis der er stor forskel på de fremmødtes cykelform, er der en der tager sig af de bagerste cykel rytter/ryttere, der måske ikke kan følge med. Gerne aftales når turen startes. Men der tages bestik af situationen på turen. Hvis der er mange fremmødte, kan det være naturligt vi opdeler.

3. Trænings længde onsdag højst max. 60 km. Søndag max. 100 km. Stadig med optrapning igennem sæsonen.

4. Generalforsamlings dato 6. februar 2020.

5. Cykelmotions løb vi opfordrer medlemmer til at deltage i:

Tour de Præstø d.18.6.19 *Kim

Riviera Cykel motions løbet *Kim

Stevns Rundt.*

Medieløbet 1.9.19*

Broløbet Karrebæksminde.*

Vallø Rundt.*

Action: Hvem er tovholder*

6. Trænings ture vi selv arrangerer:

Turen til Stege d. 5.6.19.*Kim

Is turen til Rødvig.*Kim

Action: Hvem er tovholder.*

Bestyrelse møde torsdag d. 5. september 2019 kl. 19.15

Mødedeltagere: Tina, Kim, Rune, Henning, Kell.

Møde hos Henning  ( Adresse: Lejertoftevej 13, Lejertofte. 4660 Store Heddinge.)

Dagsorden/referat

 1. Forslag Henning: Hold 2: Henning vil prøve at få hold 2. til at fungere til næste år.

Action: Henning vil tale med Erik og Palle om at starte hold, hvor farten er lidt lavere op i landevejssæsonen 2020. Evt. med flere ansvarlige der er holdledere(kaptajner). Vi vil prøve at have fælleskørsel de første ex. 10 km til fast destination. Hvorfra hold kan deles. Der arbejdes videre med ide til næste bestyrelsesmøde.

Intervaltræning vil vi fortsætte med en gang om måneden i næste sæson. Da det forbedrer formen, og er variation i træningen.

 1. Forslag Tina: Afslutnings arrangement.

Action: Det var ikke muligt at finde dato og at finde et egnet spisested på bestyrelsesmødet. Der er arbejdes videre med evt. et andet arrangement på et andet tidspunkt.

 1. Aktiviteter efter sæsonafslutning: Spinning, Mountainbike træning, Vinter træning på racercykel.

Spinning:

Det er svært at finde dag/aften alle kan være med.

Action: Spinning: Vi har ikke nok tilslutning til eget hold til spinning i Fit&Sund i vintersæsonen, så man må som medlem af klubben individuelt tilmelde sig.

Racer cykling:

Forholde sig til fortsat racercykel træning.

Action:  Det blev bestemt at vi fortsætter efter racer cyklingens afslutnings løb d. 15.9.19. i Vallø med at cykle om søndagen kl. 10.00 i vintersæsonen, da det er for mørkt at cykle onsdag aften i vintersæsonen.

Mountainbike træning:

Da flere har en mountainbike vil det da være hensigtsmæssigt at vi sætter noget træning igang.

Action: Forslag Kell: Vedtaget at vi Mountainbiker/Cross cykler i vintersæsonen. Starter søndag d. 27.10.19. kl. 10.00. Det vil foregå på veje og stier, der ikke er så teknisk krævende. Evt. avis- artikel. Klubben anbefaler Moutainbike/Cross cykler da man ikke så ofte punkterer på denne type cykler i vintersæsonen, når der cykles på stier. Alle er dog velkommen på alle type cykler og lave aftaler om evt. at cykle på racer cykling på landevejen samme tidspunkt om søndagen kl. 10.00.

 1. Ekstraordinær ansøgningsrunde Faxe Kommune om § 18 midler – ansøgningsfrist den 15. september – Pulje åbner den 22. august. Skal vi søge ? til hvad skal vi søge ?

Action: Vi søger kommunen om tilskud til brochure/postkort.

 1. Kaptajn kurser.

Action: Vi søger tilskud når puljen i 2020 kan søges. Hvis muligt fire afsted i foråret 2020.

7. Eventuelt

Erik har foreslået vi starter kl. 17.30 onsdag i efterårs sæsonen.

Action Kim snakker med Erik

Kvinde cykling.

Action: P.t. har vi ikke mulighed for at være med i dette.

Samarbejde med andre klubber lokale og cykelarrangementer generelt. (Kim).

Action: Vi samarbejder med alle der vil støtte op omkring cykelmotion i Faxe.

Kell: Forslag alle ud alle med hjem. Argumenteret frem og tilbage. Bl.a. det er svært  at finde rette tempo, da vi er på forskellige niveauer.

Action: Vi arbejder videre med ideen.

Referat: Bestyrelsesmøde hos Kim: 28/11-2019; tilstede: Tina, Kim, Kell, Henning og Rune.

 1. Generalforsamling: Rolloteket d. 6.2.  kl. start 18-19 alt efter evt. opdragsholder, Kim kontakter DGI. Action: Skrevet til Faxe kommune, omkring lån af lokale. Signe DGI finder en der kan tale omkring Ernæring og Sundhed. Muligvis vi skal betale. Hvis kommune giver tilskud ca. kr. 400,- Samtidig var hun interesseret i at holde Navigations kursus. Men hun synes ikke det egnede sig til en generalforsamling.

Forplejning: Kaffe, Kage, Sodavand.

Dagsorden: Standard fra DGI, husk revision.

Action: Dagsorden: Samme som sidste år med diverse rettelser. Bl.a. revisorer

Årets cykelrytter: Udfra afstemning på Facebook, ellers indstiller bestyrelsen. Action: Julebrev Facebook, Web

Budget: 800kr. Action: Finder ud af hvem der skal købe ?

2. Sæsonstart onsdag 1. april kl 18. Action: Information Julebrev på web og Facebook ok

3. Julebrev: Kim forfatter kort hilsen med reklame for generalforsamling. Action: ok

4. Ruter: hold 1 og 2 starter sammen. Henning står for hold 2. Distance er 50 km søndag og 35 onsdag med plus 5 km hver 14 dag. 1 gang pr. måned onsdag: Bakkeintervaller med samlet ud og hjemkørsel. Forslag til cykelløb/ træningsture i løbet af året: Stevns rundt, Præstø, Vallø, Medieløbet, Stegetur Grundlovsdag, Sverigestur til Hallansåsen el. Søderåsen, Weekendtur Småland, max 5-6 pr. Action: Vi følger op med bestyrelses møde.

5. Mountainbike status: Som nu indtil søn 29/3. Lars laver evt. stjerneløb. Action: Kell kontakter Lars.

6. Licensløb Køge Cykelklub: Lør. 16. maj vi opfordrer til man melder sig som flagpost ca. 4-5 timer, 50 kr til klub. Action: Kell kontakter Martin fra Køge Cykel Ring og informere til næste bestyrelses møde.

7. Cykeltrøjer: Nuværende trøjer til udgangen af 2020 gerne nyt design på ærmet) her kontaktes sponsorer for evt. forlængelse. Action: Kontaktet Luigi SJEB, der undersøger muligheden få deres syerske til  at ændre på ærmet. Sponsorer kontrakter udkast næste bestyrelses møde.

8. Ansøgning pulje: afventer senere afgørelse. Action: Fik godkendt kr. 5100,-. Skal kun bruge ca. 400,- ok kummune. Vi har desværre ikke billede materiale, hvor vi har cikel sponsor trøjer på der er i en pixel opløsning der er høj nok. Det er på standby hos DGI tryk. Så snart vi har billeder får vi det brochure(muligvis plakater).

Bestyrelsesmøde: Rolloteket d. 5.3.2020 kl. 19.00: Tilstede: Kim, Rune, Erik og Kell.

 1. Kontingent opkrævning i praksis.

Action: Erik har fået koder til bank konto. Punkt 1: Erik siger at han kan tage imod penge fra         kontingent på sin MobilePay og overfører det til klubbens konto løbende.

 1. Sæsonstart onsdag 1. april kl 18. Hjælpere fra DGI, rute.

Action: Grundet Corona påbud aktiviteter ikke startet op, ex. lysskilt reklame, boosting, aviser.

 1. Ansøgning Faxe kommune kursus: Kaptajn kursus.

Action: ikke iværksat grundet Corona., afventer.

 1. Ansøgning materiale: DGI.

Action: Action: ikke iværksat grundet Corona., afventer, skal også tages billeder der er er aktuelle.

 1. Ruter: hold 1 og 2 starter sammen. Henning står for hold 2. Distance er 50 km søndag og 35 onsdag med plus 5 km hver 14 dag. 1 gang pr. måned onsdag: Bakkeintervaller med samlet ud og hjemkørsel. Forslag til cykelløb/ træningsture i løbet af året: I Praksis hvordan gør vi ?

Action: Ovenstående iværksat.

 1. Mountainbike status: Forslag omkring at Mountainbike fortsætter fra . 1. april hvor vi skal starte racer cykling op.

Action: ok.

 1. Licensløb Køge Cykelklub: Lør. 16. maj, hvor mange er vi..

Action: 5. frivillige, vi søger tilskud grundet aflysning.

 1. Cykeltrøjer: Nuværende trøjer til udgangen af 2020, vi skal finde nye sponsorer evt. med nyt udvalg.

Action: Udskyder til næste bestyrelsesmøde. Kommentar på mødet er mulig ny trøje leverandør. Erik havde mulig ny leverandør.

 1. Cykelmotionsløb opslag på website.

Action: ok

 1. Regnskab, koder til bank, medlems register og registrering.

Action: Mailet til Rune og Erik.

 1. Hygge arrangementer.

Action: arrangement hos Erik. 20.6.20. Sommer “fest og hygge” komsammen hos Erik Hansen, Lindevej 10 i Faxe

 1. Sverigestur til Hallansåsen. Hvem står for arrangement. Rent praktisk !

Action: Sociale arrangementer: Sveriges tur 6 juni.  Vi kører i egne biler, og mødes i Helsingør. Arrangement er sammen med ØMC/Karise

 1. Sommerfrokost i Eriks have.

Action: 20.6.20. Sommer “fest og hygge” komsammen hos Erik Hansen, Lindevej 10 i Faxe. Tak til Erik for invitation !

 1. Riviera cykelløb.

Action: dato d. 25.7.20. Riviera Hygge cykelløb i Faxe Ladeplads kl. 11.00. Efterfølgende for dem der har lyst til Frokost i Fredriks Villa/Faxe Ladeplads.

Bestyrelsesmøde 11.10. 2022

Tilstede: Henning, Kim, Linda, og Rune. Referent: Rune.
1: Forretningsgang i klubben: obs på at tage billeder af nye trøjer på ture.
2: Cykeltrøjer: Indkøb 5 nye trøjer så vi har på lager. Man kan kun købe klubtøj hvis man er medlem.
Hemmelig sponser lægger 2000kr til klubkassen.
3: Angående DGI: Jørn fra DGI starter et begynderhold op i foråret, Kim kontakter.
4: Nye medlemmer: debat omkring nye medlemmer, hvad gør vi. Artikel i Faxe bladet om opstart onsdag i marts/ april alt efter vejret. Forslag om at stå ved Brugsen og Menu om at reklamere for klubben.
5: Der afholdes generalforsamling for 21 2/11 kl 19 , udskudt pga Corona.
Nyt bestyrelsesmøde for 2022 afholdes i Februar 23.
6:Træning på MTB. søndag fra Karise. Kl 9.00 og 9.30 fra. november.
Forslag om tur til Hedeland på MTB.
7: Aktiviteter: Fastelavnsarrangement 19/2 i Hellested, 50 kr hvis man ikke er medlem.
Forslag om bakketur i foråret i Odsherred. Ture som vi plejer.
Vi giver tilskud til klubmedlemmer de 3 løb som sidste år: Stevns, Præstø, Vallø.
8: Evt: evt arrangere en fælles tur., med Rønnede.
: 200 kr for 2023.
Linda Skaffer regelkort fra anden cykelklub.
3400. kr fra Karisebageren i 2022