Regelsæt og cykelkommandoer

GENERELT OM MELDINGER I FELTET:
I Faxe cykelmotion har vi fokus på sikkerheden. Vi skal naturligvis passe på os selv og hinanden, men vi skal også udvise respekt og hensyn til vores medtrafikanter. For at sikre den bedst mulige afvikling af vores ture, er det derfor vigtigt at vi bruger klare og tydelige signaler, når vi cykler sammen.

.
Derfor er det nødvendigt, at ALLE medlemmer lærer signalerne at kende og accepterer og respekterer, at signalerne SKAL afgives som påkræves i situationen.

.
Kommandoer og meldinger skal ikke give unødvendig uro på holdet. Der skal ikke gå inflation i meldinger. Meldinger gives når de har indflydelse på holdes kørsel.


Alle i feltet skal reagere ensartet på samtlige signaler/kommandoer.

.
Vi skal altid passe på os selv og hinanden, og vi skal udvise respekt og hensyn til vore medtrafikanter.

.
For at sikre den bedst mulige afvikling af vores træningsture, er det derfor vigtigt, at vi bruger klare og tydelige kommandoer og advarselssignaler, og at alle ryttere i gruppen efterfølgeranvisningerne.

.
Kommandoer kommer altid (med 2 undtagelser) fra de forreste eller bagerste i gruppen, og skal gentages af de andre ryttere ned/op gennem rækken, så alle ryttere hører beskeden (det er svært for bageste mand/kvinde at høre, hvad forreste mand/kvinde råber, så husk, det er vigtigt at gentage kommandoer/advarselssignaler op/ned gennem rækken).

.
Forreste rytter kan evt. markere med en tommel i vejret, at kommandoen er hørt.

.
Alle signaler afgives altid mundtligt. Der skal med andre ord råbes, så alle har muligheden for at høre. Kun i særlige tilfælde skal der suppleres med visuelle tegn. Dette er især vigtigt når der er meget blæst, da man i blæsten har meget svært ved at høre hvad der bliver råbt. Der skal altså ikke som udgangspunkt peges på noget som helst – hold hænderne på styret. De andre ryttere kigger ikke på dine hænder, men på trafikken, vejen, og dit baghjul.

.
Kommando gives af evt. visuel kommentar / bruges hvornår Reaktion
½ / 1 / 2 op Bagerste m/k Feltet er samlet og der er gode ben – og vejen tillader det Tempo sættes gradvist op
½ / 1 / 2 ned Alle der har behovet Hvis vi kører for stærkt – i forhold til fx rytternes fysik, eller
hvis vi kører igennem by / landsbyer

.

Tempo sættes gradvist ned. Der bremses ikke. Kan også bruges hvis feltet imod forventning ikke er samlet.

.

2 minutter Holdleder:

Feltet har holdt pause / depot, og skal til at gøre klar til afgang Gør dig klar til afgang – vi kører om 2 minutter.
Vi kører forreste m/k. Feltet er klar til afgang Begynd at cykle – find din plads i feltet.
Bagfra Bagerste m/k Der kommer biler eller andet bag fra feltet.

.

Hold fast i styret – følg baghjul – vær opmærksom
–træd i pedalerne – BREMS IKKE.
Feltet gør sig smalt

.

Forfra – forreste m/k Der kommer modkørende trafik forfra

Hold fast i styret – følg baghjul – vær opmærksom
– træd i pedalerne – BREMS IKKE Feltet gør sig smalt.

Se op
(højre/venstre/midt) Forreste m/k Klap på ballen Der er ”objekter” man som rytter skal være opmærksom på og køre uden om.

.

Hold fast i styret – følg baghjul – vær opmærksom
– kør udenom – træd i pedalerne – BREMS IKKE

.

Hul Forreste cykelist. Peg på hullet Der er store tydelige huller i vejen.

.

Hold fast i styret – følg baghjul – vær
opmærksom – kør udenom–træd i pedalerne –
BREMS IKKE
Kommando Gives af evt. visuel kommentar / bruges hvornår Reaktion

.

Fri Forreste m/k Hvis gruppen skal krydse en vej eller svinge.

.

Det er vigtigt, at der bliver kigget grundigt efter farer. Er der ingen biler, hunde, heste, gående eller andet, der kan være til fare for gruppen råbes ”FRI”. De andre i gruppen påvirkes af signalet og forventer at der er fri passage, men ALLE i gruppen SKAL også SELV kigge godt efter, og skal kun gentage ”FRI”, hvis der stadig er frit. Kommer der biler eller andet, men på god afstand og
som ikke umiddelbart vil påvirke svingningen – altså, hvis der kan fortsættes om end med forsigtighed – råbes

”SE OP”.

.

Skifter forreste m/k 1 finger i vejret der roteres.

.

Når der skiftes position i forbindelse med paradekørsel eller rulleskift. Gælder praksis for paradekørsel og rulleskift.

Se evt.

https://www.dgi.dk/landevejscykling/oevelse r/10550

og

https://www.dgi.dk/landevejscykling/oevelse r/10547

Defekt: Når der er defekt eller styrt , eller andet AKUT der gør at kørsel ikke

kan fortsættes. Rytteren med defekt trækker ind til højre – Aldrig til venstre !

Resten af feltet kører forbi og ”farten ned” efterfulgt af”standser”. Feltet holder i højre side af vejen – gerne fri

af asfalten.

.

1 og 1 Forreste m/k eller

Bagerste m/k 1 finger i vejret

Vejen er smal – og der kommer modkørende – eller når bagvedkørende trafik skal forbi, som udgangspunkt også når der er dobbeltoptrukne streger og igennem byer og landsbyer.

.

Inderste rytter træder hårdt i pedalerne – Og rykker

fremad.

Der flettes efter lynlås princippet til 1&1
Inderste rytter trækker frem. Yderste rytter falder ind i
”hullet” efter lynlåsprincippet.
Husk at træde i pedalerne –især de ryttere der ligger

inderst.

Kommando Gives af Evt visual Kommentar / bruges hvornår Reaktion
2 og 2

Forreste m/k eller
Bagerste m/k

2 fingre i vejret

Vejen er bred og tillader paradekørsel Der ud-flettes til 2 og 2

Ind på
linje Bagerste m/k Når feltet ikke holder hjul – og ligger spredt

Find ind på plads i lige linje med den forankørendes
baghjul – ikke noget med at ligge forskudt

Farten ned
Forreste m/k Det går opad bakke – vi nærmer os et vejkryds – kommando der

bruges før ”Standser”

Farten i feltet går ned ifht march hastigheden
– dog uden at der decideret bremses

Standser Forreste m/k Højre hånd

rækkes op Feltet standser helt op

Feltet standser helt op – ikke med klodsede bremser,
men i en kontrolleret nedbremsning

Højre
/venstre
sving

Forreste m/k Arm rækkes ud

Ruten har et sving – meldes 100-150 meter før svinget.
Forreste og bagerste rytter rækker hånden ud. Kan evt.

suppleres med ”FRI”

Bliv på egen vejbane – og hold til højre.

Lige ud Forreste m/k

Nå feltet skal lige over i et vejkryds. Meldes 100-150 meter før

krydset.
Kan suppleres med ”FRI”

Hvis man ikke hører andet – så er det altid lige ud,
hvis man bliver i tvivl.

Samling Bagerste m/k Feltet er samlet igen

Hold fast i styret – følg baghjul – vær opmærksom –
kør udenom – træd i pedalerne – BREMS IKKE

Grus Forreste m/k Når der på vejen pludselig er grus i mængder der kan få indflydelse på

kørslen

Hold fast i styret – følg baghjul – vær opmærksom –
kør udenom – træd i pedalerne – BREMS IKKE

Kommando Gives af Evt visual Kommentar / bruges hvornår Reaktion
Ind til
siden Bagerste m/k Når feltet kører bredt, og fylder for meget på vejen

Feltet trækker ind til højre side i vejen og kører smalt,

skulder ved skulder.

Skulder
ved
skulder

Bagerste m/k Når feltet ikke kører skulder ved skulder

Felter finder sin formation dvs skulder ved skulder og
den enkelte rytter finder på plads ved siden af sin

makker.

Bomme Forreste m/k Når feltet skal passere bomme /chikaner – typisk i forbindelse med

kørsel på cykelstier

Indledes typisk med kommandoerne ”1og1”
– efterfulgt af ”FARTEN NED” eller ”FARTEN
HELT NED”. Feltet kører langsomt omkring/igennem
chikanen/bommen – og samles igen på den anden

side.

GODE RÅD TIL SIKKER KØRSEL.
Stående kørsel
Når man rejser sig op fra siddende til stående, sker der typisk det, at cyklen ryger 10-15 cm bagud. Hvis der ikke er advaret om, at man rejser sig, kan dette medføre, at de bagved kørende ryttere kommer
‘op at ride på hinandens hjul’ og risikoen for styrt øges betragteligt. Vær derfor påpasselig, når der skiftes fra siddende til stående. Og grundlæggende – bliv siddende så længe som muligt i din sadel.
Opbremsninger
Brems forsigtigt/gradvist (hvis det er muligt), så bagvedkørende ryttere kan nå at reagere på opbremsningen, og giv besked (Farten ned !)
Efter sving.
Der er ofte en tilbøjelighed til, at de forreste ryttere accelererer for kraftigt efter et sving. Accelerationen er selvfølgelig for igen at få gruppen hurtigt op i samme fart som før svinget, men er acceleration for
kraftig sættes de bageste ryttere, som så skal bruge ekstra kræfter på at komme op til gruppen igen.

Det er således en fin balance for de forreste ryttere at finde den rigtige acceleration/fart lige efter et sving.
Acceleration.
Accelerer langsomt/gradvist så bagvedkørende kan følge med op i fart. Accelereres for hurtigt opstår der huller, og bagvedliggende ryttere får ikke gavn af læeffekten. Dette gæller også ved rulleskift, hvor
der nemt opstår huller.
I sving.
Er der gode oversigtsforhold i forbindelse med svingningen (og er svingningen ikke for skarp) kan der med fordel trædes igennem svinget. Det giver et bedre flow gennem svinget og udgangsfarten er højere
(= der skal bruges færre kræfter på igen at komme op i tempoet fra før svinget).
Hold til højre, hold til højre, hold til højre. Især i sving og på bakker.
Husk – vi kører ud sammen, og vi kører hjem sammen.

Sådan kører vi i trafikken

 1. Vi kører som udgangspunkt ‘2 og 2’ indtil der gives melding om andet. (ikke ‘3 og 3’ eller ‘4 og 4’ – eller andre kreative formationer med mindre det specifikt trænes i forbindelse med eks.
  Viftekørsel).
 2. Vi kører ”skulder ved skulder”
 3. Vi kører ‘2 og 2’ eller ‘1 og 1’ efter hinanden – og ikke med forhjulet på siden af forankørendes baghjul og derved ved siden af hinanden (hvis en rytter ved ‘2 og 2’, ‘paradekørsel’ eller ‘rulleskift’
  lægger sig i ‘smørhullet’ mellem de to forankørende, skubbes makkeren dels længere ud på vejbanen, eller ryttere på vej op for at tage næste føring skubbes længere ud, og dels øges risikoen for
  styrt ved udsving eller ‘man rider’ på forankørendes hjul – så kør lige bagved forankørende og ikke på siden af forankørendes baghjul.
 4. Hold god og passende afstand til rytteren foran dig !
 5. Vi holder altid godt til højre på vejen – men især på bakker og i sving.
 6. Vi går godt ind til siden eller helt ud i rabatten i forbindelse med defekt – det gælder både de ryttere, der afhjælper defekten, men også de ryttere der blot venter (det er muligt man står i egen
  bane, men det skaber unødig usikkerhed og utryghed hos vore medtrafikanter, hvis vi fylder mere af vejen end nødvendigt, så kom godt ind til siden).
  Stil dig med cyklen fri af asfalten, og vinkel-ret på vejen. Så fylder vi mindre.
 7. Er der behov for en forklaring eller en reminder til hele gruppen (det kan være en anvisning om sikker kørsel, forklaring af interval start/slut, opdeling af gruppen, etc), så gøres dette optimalt set
  på en parkeringsplads, i en indkørsel eller lignende, hvor vi er til mindst mulig gene for de andre trafikanter, og til bedst mulig sikkerhed for gruppen.
 8. Vi råber ikke kommandoer eller advarselssignaler for at genere, men fordi fokus ALTID skal være på sikkerhed frem for alt.
  Vi kører ALTID efter færdselsloven og viser hensyn til medtrafikanter
  FÆRDSELSLOVEN for cyklister…

§ 49.
Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives
der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved
siden af anden cykel.
Stk. 2. Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling,
såfremt denne ikke kan ske til højre.
Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt
de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen.
Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette
gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister.
1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.
Stk. 4. Cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne og mindst den ene hånd på styret.