Generalforsamling 2020

Generalforsamling onsdag d. 27. oktober kl. 18.30 på Rolloteket i Faxe

Generalforsamlingen 2021 – Faxe Cykel motion.

Adresse: Rollosalen, Rådhusvej 4, 4640 Faxe.

Referat

 1. Valg af dirigent.
  Rune Skytte
 2. Valg af referent.
  Linda Rivière
 3. Valg af stemmetællere.
  Ingen stemmetællere, ”kun” 7 deltagere på generalforsamlingen
 4. Valg af revisor.
  Henning Swierkosz
 5. Beretning af klubbens udvikling i 2020 – 2021.
  Uddrag af formandens beretning:
  Der er nu 22 medlemmer hvilket er rekord efter klubbens start i 2015.
  Website er godt besøgt.
  Der har været stort fremmøde til onsdagscykling fra Fit og Sund – dette er en positiv udvikling og turene har været længere end vanligt så dejligt med aktive medlemmer.
  Formiddagsholdet fra Faxe Ladeplads har også haft stort fremmøde 5-6 ryttere pr gang.
  MTB starter op den 8. oktober fra Fit og Sund – nærmere info følger.
  Søndag den 31 oktober er der MTB cykling fra Karise Kirke kl. 9.30 – nogle søndag slås MTB cykling sammen med KLC ryttere der starter fra Karise – opslag på Facebook side hvis det er aktuelt.
  Der rettes tak til de personer der hjalp til Demin Cup, det indbragte 2000 kr.
 6. Fremlæggelse af regnskab 2020 og budget 2021.
  Fremlagt og godkendt.
  Drøftelse af kontoudgifter i Nordea på 1000 kr. årligt
  Kunne dette undgås ved skift til anden bank eller anden kontoform, der er fordele og ulemper – ingen beslutning om ændring. Kim vil kontakte banken for muligheder og konsekvenser af disse.

Action: Kontaktet bank. Kim, Linda, Rune skal skrive under på papirer omkring fornyelse af 3. årige lov omkring opdatering af bestyrelse inden d. 18.11.21..

Vedr. mobilpay erhverv.

Action: Kontaktet Mobilpay; pris oprettelses gebyr 1000,- og kr. 50,- årligt og mindre beløb for hver transaktion. Oplysninger findes på Mobilpays website. Bestemmes ved næste bestyrelsesmøde.

 • Behandling af indkomne forslag.
  Et forslag om, at klubbens website kunne have en præsentation af øvrige cykelklubber/cykel fællesskaber i kommunen, dette vil give alle cykelinteresserede mulighed for nemt at tilgå de i kommunen aktive cykel motions muligheder.
  Alle var enige om, at der kunne arbejdes videre med dette, Kim vil kontakte de øvrige ”aktive” i kommunen og tilbyde dem, at komme på Faxe cykel motions website.
  Faxe cykel motions website vil på den måde være en form for ”paraply” website.

Action: Kontaktet DGI, Signe Nyby der står for udendørs sport i området. Der skulle ikke være noget til hindre for, at vi kan være ”paraply” organisation for andre klubber. Andre klubber som vil have samme betingelser i DGI, som Faxe Cykelmotion.

 • Valg af kasserer: (Valg lige år). Erik Hansen er ikke medlem af klubben, så der skal findes en anden.
  Linda Rivière blev valgt.
 • Valg af Formand: (Valg ulige lige år) Kim Bjørn Pedersen ønsker at fortsætte.
  Kim Bjørn Pedersen genvalgt.
  (Rune Skytte er fortsat næstformand)
 • Valg af to suppleanter: (1. år.) Henning Swierkosz ønsker at fortsætte.
  Henning Swierkosz blev genvalgt og Johnny Dahl blev vagt
 • Fastsættelse af kontingent.
  Årligt kontingent på 200 kr.

Action: Sættes på hjemmeside.

 1. Aktiviteter i 2022.
  Fastelavns aktivitet med katten af tønden på MTB (Henrik Mortensen vil gerne være tovholder)
  Tur til Sverige ikke nærmere fastlagt – Alternativt en Tur til Vestsjælland (en tur der sikrer HM)
  Længere ture fra Fit og Sund med hygge/spisning under turen
  Grill arrangement
  Deltagelse i:
  Præstø Rundt
  Vallø Rundt
  Stevns Rundt
  Riviera fest med spisning om aftenen.
 2. Eventuelt.
  Cykeltrøjer skal bestilles og der skal bestilles cykelbukser.
  Tøjudvalg består af Kim og Rune.
  Forskellige trøjer vist frem og der er enighed om, hvordan farver og kvalitet skal være.

Action: Rune har været i cykelbutikken i Hellested og set på trøjer og snakket med priser.

Forespørgsel fra Henrik omkring DCU medlemskab. Prisen for motions licens er kr. 1500,- pr. år. Action: Bestyrelse snakker om det til næste bestyrelsesmøde.Rune fortæller om korrekt cykling på landevejen til udnyttelse af vind samtidig med, at sikkerhed overholdes.
Har en pointe i hvordan ryttere lægger sig i vinden – sidevinde og modvind – dette for at sikre de fleste drager nytte af vindforhold og at der ydes hjælp til de svageste ryttere.
En gennemgang af farten i svingene.
Motto: Gennemsnits hastighed for hele holdet kan øges, hvis der køres efter vindforhold til fordel for alle og ryttere placeres korrekt hele vejen rundt.

Slutteligt præmieoverrækkelse til vinderen af konkurrencen ”Hvem cykler længst”
Denne blev vundet af Johnny Dahl med flest kilometer kørt i tidsrummet 7. april til 23. oktober
Lignende konkurrence vil også være i 2022.
Du skal blot for at deltage være på Strava og være på Strava gruppen Faxe Cykelmotion.

Tillykke til Johnny Dahl som fik overrakt en kurv fra Rema 1000 af formand Kim Bjørn Pedersen.

Næste generalforsamling vil være i oktober 2022