Generalforsamling 2022


onsdag d. 11.01.23. kl. 20.00

.
Faxe Cykelmotion
Rolloteket i Faxe onsdag d. 11.01.2023 kl. 20.00
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

Rune Skytte

 1. Valg af referent.

Linda Rivière

 1. Valg af stemmetællere.

Henning Swierkosz & Jørgen W Nielsen

 1. Formandens beretning og klubbens udvikling

Beretning for året 2022 med generelle aktiviteter for året samt medlemmers deltagelse i diverse cykelløb

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget.

Regnskab er fremlagt, der har været store udgifter til cykeltøj, der er 27 cykel bluser i aktiver.

Budgettet skal ikke giver overskud men løbe rundt til fordel for medlemmer – klubben lægger op til arrangementer hvor klubben betaler eller delvis betaling.
Gennemgang under punkt 11 aktiviteter.

 1. Valg af revisor.

Johnny Dahl

 1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

 1. Valg af Formand: Kim Pedersen genopstiller. Kasserer og Næstformand på valg i lige år (ikke aktuelt i år)

Kim Pedersen har ingen modkandidater og vælges som formand

 1. Valg af to suppleanter.

Henning Swierkosz & Lars Jørgen Nielsen

 1. Fastsættelse af kontingent.

Fastsættes til 200 kr. årligt

 1. Aktiviteter 2023

Aktivitetskalender er gennemgået af Kim Pedersen, der er en del gentagelser fra de seneste år hvor der har været stort fremmøde, enkelte nye tiltag er planlagt og enkelte tilføjelser blev det til under gennemgangen,
29 maj U-turn Vordingborg som også tidligere har haft stor fremmøde – 27 august Bornholm rundt, det er muligt at tage Køge færgen natten til søndag og retur søndag efter løbet.

Der blev anmodet om mere tydelighed/gennemsigtighed af trænings dage og arrangementer, dette både på web siden Faxe Cykelmotion – – motion for alle…
Og på FB Faxe Cykelmotion | Facebook

Det forsøges at give mere gennemsigtighed ved at lægge aktiviteter på løbende og når aktivitetskalender lægges ind på web, at der synliggøres hvor denne findes.
På FB lægges link til websiden når der er nye opdateringer

11.1 Klubben betaler for nogle arrangementer – fastsættelse af dette

De cykelløb der betales for besluttes på generalforsamlingen til at være Præstø rundt – Stevns rundt og Vallø rundt.
Endvidere er der betalte arrangementer for medlemmer – Fastelavn og tøndeslagning samt grill arrangement – disse har også delvis været sponsoreret af Karise Bageren i form af brød og kager.

 1. Sikkerhed i trafikken – kodeks for Faxe cykelmotion til alle træningsture og løb

Linda og Rune har været på kaptajn kursus og erfaret, at der med fordel kunne være et kodeks i Faxe cykelmotion om bedre sikkerhed i trafikken , sikkerhed der sikrer den enkelte rytter samt giver mindst gener i trafikken, det betyder, at det med fordel kan udbredes hvilke tegn og brug af ord vi benytter under cykling samt hvordan man fletter ind.

Der vil blive lavet et kodeks af Linda og Rune inden cykelsæsonens start

Denne vil blive nævnt og gentaget når der er nye ryttere

 1. Strava gruppen Faxe Cykelmotions konkurrence – en kurv fra REMA1000 Rønnede

13.1 Uddeling til årets vinder – flest kørte kilometer i året 2022

Overrækkelsen af denne præmie blev overrakt lige inden generalforsamlingen , dette da der var et foredragsarrangement inden generalforsamlingen med foredragsholder fra DGI Thomas Duus Monefeldt der fortalte om det sunde aktive liv efter de 40 år.
Der har lige været en artikel i Faxe Nyt hvor bl.a vinderen af konkurrencen var nævnt som Det sunde aktive efter de 40 år Faxenyt.dk » Det sunde aktive liv efter de 40

Vinderen af konkurrencen blev Henrik Mortensen med et kilometertal på plus 12000 i året 2022
Den flotte kurv fra REMA 100 Rønnede blev overrakt af Næstformand Rune Skytte.

13.2 Næste års kriterier for at vinde konkurrence i Faxe cykelmotion
Forslag: Flest kørte kilometer på Strava (som 2021 og 2022) alt inkl.. indendørs cykling
Flest HM på Strava alt incl også indendørs cykling
Flest kørte kilometer på landevejen eller flest HM på landevejen
Flest gange fremmødt til træning i Faxe cykelmotion
Andre forslag/kriterier?

Det blev besluttet, at næste års konkurrence er to af ovennævnte

Kurv til 500 kr for Flest kørte kilometer på Strava – det kræver du er på Strava og er tilmeldt faxe cykelmotion på Strava

Kurv til 500 kr for Flest gange fremmødt til træning i Faxe cykelmotion

 1. Eventuelt.