Medlemmer år 2018

Flemming Pedersen
4520124463
.
Henning Swierkosz
4551209543
.
Jan Andersen
4522684425
.
Jimmy Lynge Hartmann
4551229961
.
Kell Kjær
4540754721
.
Kim Bjørn Pedersen
4531237989
.
Kim Christiansen
4553570419
.
Kirsten Henriksen
4540307629
.
Tina Brandt Hartmann
4540114198
.
Tine Kampmann
4542405769
.
Brian Ginnerskov Bergstrøm
4530183624
.
 Charlotte Voldby Jørgensen
4529618536
.
Mogens Rene Jensen
4540766762
.
Rune Skytte
4521254707
.
Bent Haack Larsen
4520401140
.
Finn Olsen
4540473022
.
Michael Bo Christensen
45595922
.
Palle Erik Hansen
4527526752
.
Kevin Markdan
4523304030