Medlemmer 2022

Reg. 2360 konto nr. 6897357044 eller Mobilpay 30344105 kr. 200,-

Medlemmer betalt 2022

………………………………………………………………………………….

Johnny Dahl

Rune Skytte

Kim Bjørn Pedersen

Henrik Rasmussen

Linda Riviere

Jørgen Wolfsberg Nielsen

Nick Jensen

Lars Mortensen

Tina Brandt Hartmann

Kevin Markdan

Brian Ginnerskov Bergstrøm

Mikkel Botoft Nielsen

Henrik Mortensen

Kim Christensen

Allan Hauer Thyge

Anette B. Olsen