Medlemmer år 2019

Flemming Pedersen
4520124463
.
Henning Swierkosz
4551209543
.
Jimmy Lynge Hartmann
4551229961
.
Kim Bjørn Pedersen
4531237989
.
Kirsten Henriksen
4540307629
.
Tina Brandt Hartmann
4540114198
.
Brian Ginnerskov Bergstrøm
4530183624
.
Palle Erik Hansen
4527526752
.
Erik Hansen
 4540153777
.
Lars Mortensen
.
Finn Nielsen
.
Kell Kjær
4540754721
.
Kim Christiansen
4553570419
.
Kevin Markdan
4523304030
.
Rune Skytte
4521254707
.
Mogens Rene Jensen
40766762
.
Charlotte Voldby Jørgensen
4529618536
.
Peter Jensen
.
Henrik Rasmussen
4560703867
.
John Kristoffersen