Budget år 2018

Budget 2018
Indtægter beløb kommentar
Medlemskontingent      20 medlemmer kr. 2.000 kr. 100,- pr. medlem
Sponsorering kr. 0
kr. 0
kr. 0
kr. 0
kr. 0
kr. 0
kr. 0
Indtægter I alt sammentælling kr. 2.000
Udgifter
DGI medlemskab pr. medlem 15. kr. årligt kr. 300
kr. 0
kr. 0
Forsikring kr. 0
Porto Gebyr kr. 0
Website Faxe Cykelmotion kr. 180
kr. 0
kr. 0
kr. 0
Udgifter I alt kr. 480
Overskud kr. 1.520