Budget 2021

Budget 2021 Under udarbejdelse

Budget 2020
Indtægterbeløbkommentar
Medlemskontingent      16 medlemmerkr. 1.600kr. 100,- pr. medlem
Sponsoreringkr. 0
Cykel
trøje salgkr. 600
kr. 0
kr. 0
kr. 0
kr. 0
kr. 0
Kommunekr. 555
tilskudkr. 600
Egenkapikr. 5.011
Indtægter I alt sammentællingkr. 7.811
Udgifter
Kaptajn
 kursuskr. 1.200
DGI medlemskab pr. medlem 15. kr. årligtkr. 160
Markedsfkr. 328
kr. 0
Forsikringkr. 0
Porto Gebyrkr. 0
Website Faxe Cykelmotionkr. 768
kr. 0
kr. 0
kr. 0
Udgifter I altkr. 2.456
Overskudkr. 5.355oveskud