Budget 2020

Budget 2020
Indtægter beløb kommentar
Medlemskontingent      20 medlemmer kr. 1.600 kr. 100,- pr. medlem
Sponsorering kr. 0
Cykel
trøje salg kr. 600
kr. 0
kr. 0
kr. 0
kr. 0
kr. 0
Kommu
tilskud kr. 600
Egenkapi kr. 5.011
Indtægter I alt sammentælling kr. 7.811
Udgifter
Kaptajn
 kursus kr. 1.200
DGI medlemskab pr. medlem 15. kr. årligt kr. 160
Markedsf kr. 328
kr. 0
Forsikring kr. 0
Porto Gebyr kr. 0
Website Faxe Cykelmotion kr. 768
kr. 0
kr. 0
kr. 0
Udgifter I alt kr. 2.456
Overskud kr. 5.355 oveskud